راه اندازی شبکه شبکه

نگهداری شبکه های کامپیوتری از ملزومات گرفتن خدمات شبکه های کامپیوتری کارا و پربازده می باشد اجرای PM در شبکه های کامپیوتری با برنامه ریزی دقیق از طریق برنامه های زمانی مدون باعث میگردد همواره شبکه های کامپیوتری آماده ارائه سرویس داشته باشیم .

در شبکه های کامپیوتری استاندارد TIA-942 به مفهوم استاندارد به عنوان یک خط مشی برای سازمان هایی که نیاز به راه اندازی یک دیتاسنتر کارا و قابل اطمینان دارند مورد استفاده قرار می گیرد. که حدود 78 درصد از ان مراکز داده بر پایه استاندارد TIA-942راه اندازی می شوند

Google+